breadcrumbs_revolution_theme

Обмін та повернення товару та Гарантійні зобов’язання

Гарантійні зобов’язання по автомобільним шинам та камерам:

Продавець відповідає за недоліки Товару, які не могли бути виявлені при звичайному його прийманні (надалі – Дефектний Товар), якщо він не доведе, що вони виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування та/чи зберігання Товару, дій третіх осіб, випадку або непереборної сили. Строки та порядок встановлення Покупцем недоліків поставлених йому Товарів, які не могли бути виявлені при звичайному їх прийманні, і пред'явлення Продавцеві претензій у зв'язку з недоліками поставлених Товарів визначаються законодавством.

В шинах має підтримуватися тиск не нижче визначеного виробником автомобіля, на якому вони встановлені.

Гарантійні зобов’язання не поширюються на:

 • шини, на яких відсутній повний серійний номер DOT, якщо інше не обумовлене окремою угодою;
 • шини та камери, умови експлуатації яких не відповідають рекомендаціям заводу-виробника (навантаження, швидкість, тиск, застосування та інші);
 • шини та диски, які були пошкоджені зовнішніми факторами експлуатації (включаючи монтаж, демонтаж, технічний стан транспортного засобу, навмисне пошкодження та інші);
 • незручності керування після більш ніж 20% нормального зносу початкової глибини протектора або внаслідок пошкодження, невірних регулювань транспортного засобу;
 • втрати часу, додаткові витрати та незручності, які пов’язані з неможливістю використання транспортного засобу;
 • шини, які ушкоджені при невірному зберіганні, після того, як вони залишили склад Продавця;
 • шини та камери модифіковані будь-яким додатковим матеріалом після того, як вони лишили склад Продавця. Витрати, пов’язані з використанням даних матеріалів (шинні герметики, фарбувачі, консерванти та інші);
 • шини та камери, пошкодження стану яких є прямим результатом зміни їхньої структури – наприклад: ремонт, який був виконаний третьою стороною; • застосування камер в безкамерних шинах;
 • зауваження пов’язані зі зносом (швидкий знос/нерівномірний знос);
 • руйнування протектору для дорожніх шин;
 • гулі та здуття на боковині шини після початку експлуатації;
 • втрати часу та незручності, пов’язані з простоюванням транспортного засобу;
 • інші недоліки, що виникли не з вини виробника.

Продавець не несе відповідальність за недоліки Товару, що виникли зокрема, але не виключено внаслідок:

 • шипування шин;
 • природного зношування шин;
 • неправильного монтажу шин на диску;
 • неправильної або недбалої експлуатації шин, камер;
 • ушкодження шин, камер внаслідок аварії та/або нещасних випадків;
 • неправильного зберігання шин, камер після його продажу (постачання);
 • якщо залишкова висота рисунку протектору шин становить менше ніж 50% початкової висоти рисунку протектора;
 • використання шин, камер в екстремальних умовах (наприклад, в автомобільному спорті);
 • внесення будь-яких змін або виправлень в конструкцію та зовнішній вигляд шин, камер або будь-який ремонт шин.

Підставою для виконання Продавцем гарантійних зобов’язань є надання Покупцем Продавцю заповненої рекламації згідно з формою Продавця та копії (копій) видаткових накладних та товарного чека (у випадку оплати готівкою), які підтверджують постачання Дефектного Товару Покупцю.

Покупець зобов’язаний зберігати виявлений в рекламації Дефектний Товар до моменту повернення його Продавцю. Покупець протягом 10 днів з дати оформлення/отримання рекламації від Покупця направляє свого повноважного представника у місце знаходження Дефектного Товару (виключно по території м. Біла Церква). У випадку знаходження Товару не в межах м. Біла Церква Покупець забезпечує доставку Товару службою доставки на узгоджену з Продавцем адресу. Покупець зобов’язаний пред’явити такий Дефектний Товар представнику Продавця за його першою вимогою. Представник Продавця проводить огляд Дефектного Товару з метою з’ясування причин виникнення недоліків. Представник Продавця може визнати оглянутий Дефектний Товар таким, на недоліки якого не розповсюджуються гарантійні зобов’язання Продавця. Результати огляду заносяться у відповідне поле рекламації представником Продавця.

Гарантійний строк служби шин – відповідно до нормативної документації на виготовлення продукції:

 • для легкових – 3 (три) роки від дати виготовлення;
 • вантажних – 3 (три) роки від дати виготовлення;
 • сільськогосподарських – 5 (п’ять) років від дати виготовлення;
 • шини з регульованим тиском – 5 (п’ять) років від дати виготовлення;
 • для шин 14.00-20 ОИ-25АМ – гарантійний строк зберігання 10 років.

Виробник гарантує в межах гарантійного строку служби шини відсутність виробничих дефектів, працездатність шин в разі дотримання споживачем правил транспортування, зберігання та експлуатації.

В разі, якщо представником Продавця буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник не з вини виробника, Покупець має право направити такий Дефектний Товар на незалежну технічну експертизу, яка має здійснюватися підприємствами (установами, організаціями), що мають відповідні повноваження (дозволи, ліцензії). Вартість вказаної експертизи буде в залежності від її результатів:

• Оплачуватись Продавцем або відшкодовуватись Продавцем Покупцю (у разі оплати експертизи Покупцем до її завершення), якщо висновком експертизи буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник з вини виробника.

• Оплачуватись Покупцем, якщо висновком експертизи буде встановлено, що недолік Дефектного Товару виник не з вини виробника. У разі встановлення факту наявності в Дефектному Товарі недоліків, які виникли з вини виробника, Продавець зобов’язаний замінити Дефектний Товар, або відшкодувати його вартість протягом 30 (тридцяти) робочих днів, наступних за днем підписання Сторонами акту про повернення Дефектного Товару.

За винятком зобов’язань, зазначених в даному Договорі, ні за яких умов Продавець не відповідає за прямі та непрямі збитки, втрачений прибуток і інші збитки та заподіяну шкоду Покупцю та/або третім особам, викликані неможливістю використання Дефектного Товару незалежно від характеру збитку/шкоди.

В разі відшкодування вартості Товару, останнє здійснюється пропорційно зносу (базується на основі залишкової глибини протектору) на момент рекламації. Визначення зносу здійснюється уповноваженою комісією Продавця.